L'ànima del PP i el nom dels carrers

Sembla que el PP de la comunitat valenciana està intentant eliminar el nom de País Valencià dels carrers i places de les localitats en què governen. A Espanya és costum des de sempre que els pobles posin nom als carrers i places del municipi. No se’ls anomena "carrer núm. 1" o "6a avinguda", com a Manhattan, sinó que se’ls dona un nom únic que fa referència a un personatge, a un terme geogràfic, polític o filosòfic, etc., amb la finalitat de reconèixer-los un cert mèrit i preservar la seva memòria. Per això no hi ha noms de carrers com carrer de la guerra, carrer de l’estafa o carrer de la dictadura, per exemple.

Passa amb aquests criteris que, en situacions excepcionals, es canvien alguns noms de carrer perquè la nova situació política i/o social converteix el personatge en qüestió, o el què sigui que representa el nom del carrer, en indesitjat. Per això, en acabar la guerra civil, les autoritats de la dictadura varen substituir una gran quantitat de noms de carrer pel de personatges del franquisme, igual que les autoritats republicanes havien fet anys abans en suprimir la monarquia. I també per això, la transició democràtica va portar a la recuperació de molts dels noms de carrer suprimits pel franquisme, o simplement al canvi de nom d’aquells que honoraven els personatges i les polítiques de la dictadura.

Malgrat això, 34 anys després de la mort de Franco, encara hi ha força vies públiques espanyoles que mantenen plaques amb el seu record o el de José Antonio. Generalment ha estat així per decisions de governs municipals del PP o pròxims a aquest partit, amb unes poques excepcions de governs d’esquerres bastant inexplicables. La primera pregunta que es pot formular, quasi automàticament, és la següent: les ciutats o pobles en qüestió pretenen honorar a en Franco o José Antonio, donant el seu nom a carrers i places del municipi? És l’explicació lògica, però el PP ha anat bandejant aquesta qüestió amb l’excusa que no cal remoure el passat i que hi ha altres assumptes més importants a què dedicar-se.

És un argument força discutible, i que a més sols apliquen en el cas de noms de carrer relacionats amb el franquisme. Sembla que sí que val la pensa esmerçar esforços per a suprimir el nom de País Valencià del carrerer, però no el de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el Glorioso Alzamiento Nacional. Són actituds que diuen molt dels seus protagonistes. Estaria bé que el PP expliqués d’una vegada on rau l’ànima "popular", perquè el llautó fa molt temps que se’ls veu, i és difícil ventar-se de demòcrata honorant alhora el franquisme i el que ha representat per aquest país.

0 comentaris :: L'ànima del PP i el nom dels carrers

Publica un comentari a l'entrada