Preguntes que faria als alcaldables

Falta poc menys d’un any per a les eleccions municipals i comencen les especulacions sobre candidats potencials a l’alcaldia d’Igualada, i amb elles una llarga campanya preelectoral. Com que no em sembla de rebut passar de tot per a després queixar-me, com que em sembla que tots els vots són decisius i el meu també ho serà, com que és una elecció de responsabilitat i si m’equivoco vull saber en què i perquè, m’ha semblat convenient preparar la feina i cercar un mètode de valoració de les diverses ofertes electorals que comencen a perfilar-se i que no tardaran en concretar-se.

A aquest efecte, per a simplificar, i perquè després un s’atabala amb tantes promeses genèriques, programes que no diuen res i crítiques a l’oponent, he decidit que jo mateix cercaré la forma de concretar les alternatives. Que tots vetllaran pel progrés d’aquesta ciutat, ja ho sé. Que tots posaran els interessos públics per davant dels polítics o personals, ja ho sé. O faré veure que m’ho crec. Però el que m’interessa són les diferències, així que penso que si sols votés jo, d’alguna manera hauria de poder triar amb un cert coneixement de causa, i què millor que pogués formular als candidats unes preguntes concretes per a que me les responguessin concretament, sense evasives ni tòpics ni ambigüitats.

O sigui que he fet una llista, no per a que l’ompli cap candidat. No espero, és clar, que es prestin a aquest joc. Ja ompliré jo mateix les caselles pertinents a partir del que vegi i escolti durant els mesos que manquen per a les eleccions, però en qualsevol cas he decidit que aquests, i d’altres que se’m puguin ocórrer al llarg del temps, seran els aspectes a avaluar per mi a l’hora de decidir el meu vot, i ho imagino com un qüestionari que els aspirants a un lloc de treball haguessin d’omplir per a sol·licitar una plaça concreta. Després sols em caldrà comparar-ho amb el que hauria respost jo mateix, i votar a aquell amb qui les respostes siguin més semblants, qualitativament i quantitativa:

a) Enumeri els dèficits que, al seu entendre, presenta la ciutat d’Igualada en els aspectes següents i/o en qualsevol altre que cregui convenient afegir (si és possible, per ordre de prioritats):

- Mobilitat
- Habitatge
- Seguretat
- Via pública (neteja, supressió de barreres arquitectòniques, etc)
- Equipaments (sanitaris, esportius, educatius, etc.)

b) Concreti, fins on sigui possible, les inversions d’obra pública que pretengui realitzar durant el seu mandat (transformació integral de carrers, construcció de nous equipaments, etc.).

c) Expliqui breument quins mecanismes de participació ciutadana pensa aplicar i en quins àmbits.

d) Expliqui breument quins criteris seguirà per a acceptar o desestimar les peticions que puguin presentar-se conjuntament per un nombre més o menys important de ciutadans (estrictament legals, en funció del nombre de persones que signen la sol·licitud, depèn del tema, depèn de les persones, en funció de l’oportunitat, ....., tots els criteris o varis d’ells, etc.). En el cas que pensi aplicar varis criteris, cal que els relacioni per ordre de prioritat.

e) Expliqui, per a cada àrea de govern, quans càrrecs de confiança creu que haurà de nomenar, i quines funcions tindran.

f) Digui quin grau de dedicació a les tasques de govern exigirà als membres del seu equip.

g) Digui si pensa endegar la descentralització dels serveis municipals o no ho considera necessari. En cas afirmatiu, quins serveis i com.

h) Expliqui les mesures que pensa adoptar per a facilitar l’accés telemàtic del ciutadà als serves municipals.

i) Creu que Igualada necessita un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal?

En cas afirmatiu:

· El pensa tramitar durant el seu mandat?

· Cercarà el consens de totes les forces polítiques de l’Ajuntament, sacrificant si cal alguns aspectes del projecte de POUM per a assolir aquest consens?

· Consultarà sobre el projecte de POUM als sectors econòmics i socials d’Igualada, per tal d’obtenir-ne la seva opinió i suggeriments, i si escau procurarà adaptar el projecte a les necessitats evidenciades per la societat civil?

· Pot explicar els trets generals de la proposta de POUM que presentaria?

I per acabar,

j) Detalli de la forma més concreta possible els errors que creu que pot haver comès l’equip de govern anterior i que vostè no pensa repetir (en el cas que hagi comès errors, és clar)

k) En el cas que vostè perdi les eleccions, donaria suport al nou govern si aplicava les mateixes respostes que ara dóna per vàlides? De veritat?

2 comentaris :: Preguntes que faria als alcaldables

  1. M'hi sumo, però n'afegiria un parell:
    - Té previst pactar amb una altra força política després de les eleccions per arribar a l'alcaldia?
    - Quins projectes presenten al seu programa electoral que afectin a la Conca d'Òdena i a la comarca de l'Anoia? Algun servei mancomunat?

  2. Molt oportunes les teves preguntes, Pol. Me les poso a la llista. Gràcies.

Publica un comentari a l'entrada